Muntlig spørsmål fra Ranveig Frøiland (A) til finansministeren

Om ansvaret for å sikra stabil økonomisk utvikling gjennom å styra finanspolitikken, og at finansministeren plasserer ansvaret for renteauken på partane i lønsoppgjeret

Datert: 27.05.1998
Besvart: 27.05.1998 av finansminister Gudmund Restad

Ranveig Frøiland (A)

Spørsmål

Ranveig Frøiland (A):


Les hele debatten