Muntlig spørsmål fra Petter Løvik (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om aukande vald mot lærarar i skulen

Datert: 28.10.1998
Besvart: 28.10.1998 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Petter Løvik (H)

Spørsmål

Petter Løvik (H):


Les hele debatten