Muntlig spørsmål fra Anneliese Dørum (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om hvorfor undervisningsprogrammet om samliv og seksualitet er stoppet og Høgskolen i Agder er bedt om en ny faglig vurdering

Datert: 28.10.1998
Besvart: 28.10.1998 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Anneliese Dørum (A)

Spørsmål

Anneliese Dørum (A):


Les hele debatten