Muntlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til miljøvernministeren

Om hvorfor verken NHO eller Prosessindustriens Landsforening er representert i utvalget som skal utrede et system med kvoter for utslipp av klimagasser

Datert: 28.10.1998
Besvart: 28.10.1998 av miljøvernminister Guro Fjellanger

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP):


Les hele debatten