Muntlig spørsmål fra Grete Knudsen (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om utelukkelse av Norge fra forberedelsene av EUs femte rammeprogram om forskning, fordi Spania blokkerer EØS-avtalen pga. et økonomisk bidrag på et annet område

Datert: 28.10.1998
Besvart: 28.10.1998 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Grete Knudsen (A)

Spørsmål

Grete Knudsen (A):


Les hele debatten