Muntlig spørsmål fra Ursula Evje (FrP) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om hjemmeundervisning som et fullgodt og sidestilt alternativ til opplæring i offentlige og private skoler

Datert: 28.10.1998
Besvart: 28.10.1998 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Ursula Evje (Uav)

Spørsmål

Ursula Evje (FrP):


Les hele debatten