Spørretimespørsmål fra Ivar Østberg (KrF) til utenriksministeren

Om midler til medisinsk nødhjelp til Arkhangelsk

Datert: 19.01.1999
Besvart: 27.01.1999 av utenriksminister Knut Vollebæk

Ivar Østberg (KrF)

Spørsmål

Ivar Østberg (KrF): Fylkeshelsesjefen i Arkhangelsk har bedt Troms fylkeskommune om hjelp til å skaffe livsviktige medisiner og engangsutstyr for anestesi og kirurgisk behandling. Fylkesordfører i Troms har overlevert en rapport til UD, og vil konsentrere eventuell hjelp om legemidler for diabetes, til psykiatri og engangsutstyr til kirurgi. Det antydes et beløp på 5 mill. kroner.

Vil utenriksministeren innenfor UDs budsjett søke å finne midler til medisinsk nødhjelp til Arkhangelsk, eventuelt be Stortinget om bevilgning til dette?


Les hele debatten