Spørretimespørsmål fra Jørn L. Stang (FrP) til justisministeren

Om følger for asylsøkere med falsk identitet når politiet avdekker dette

Datert: 19.01.1999
Besvart på vegne av: Justisministeren
Besvart: 27.01.1999 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Jørn L. Stang (Uav)

Spørsmål

Jørn L. Stang (FrP): Den kraftige økningen av asylsøkere til landet har ført til en eksplosjon i antallet fremmedkulturelle som blir avslørt med falsk identitet. Kripos har de 10 første månedene i 1998 oppdaget 1068 asylsøkere som har oppgitt to eller flere forskjellige navn. Flere asylsøkere er registrert med flere identiteter i andre land, eller har brukt andre navn ved tidligere besøk i Norge.

Hvilke konsekvenser vil det få for utlendinger som søker asyl etter at politiet avdekker at en asylsøker har flere forskjellige identiteter?


Les hele debatten