Spørretimespørsmål fra Carl I. Hagen (FrP) til finansministeren

Om hvorvidt valutaforskriften fra 1994 nå er opphevet og pengepolitikken baseres på kostnadsnivå og prisstigning, da sentralbanksjefen i vurdering av renten vil vektlegge flere forhold enn kronekursen

Datert: 14.01.1999
Besvart: 27.01.1999 av finansminister Gudmund Restad

Carl I. Hagen (FrP)

Spørsmål

Carl I. Hagen (FrP): I Dagbladet 14. januar 1999 uttaler statsministeren at rentenedsettelse har Norges Bank fullmakt til å vurdere og at sentralbanksjefen har sagt at han vil legge vekt på flere vurderinger enn kronekursen.

Betyr dette at valutaforskriften fra Ap-regjeringen i 1994 nå er opphevet og at pengepolitikken nå baseres på kostnadsnivå og prisstigning?


Les hele debatten