Spørretimespørsmål fra Einar Olav Skogholt (A) til sosialministeren

Om å utvide utprøvingen av buprenorfin-assistert behandling av narkomane

Datert: 14.01.1999
Besvart: 27.01.1999 av sosialminister Magnhild Meltveit Kleppa

Einar Olav Skogholt (A)

Spørsmål

Einar Olav Skogholt (A): I Frankrike har medikamenter inneholdende virkestoffet buprenorfin hatt oppsiktsvekkende resultater i behandling av narkomane. Antallet overdoser er blant annet redusert med 70 pst. på fire år. Medikamentene skal ha klare fordeler sammenlignet med metadon.

Vil statsråden ta initiativ til å forsere og utvide utprøvingen av buprenorfin-assistert behandling i Norge?


Les hele debatten