Spørretimespørsmål fra Bendiks H. Arnesen (A) til nærings- og handelsministeren

Om sikkerheten i innenriks fergefart etter bemanningsreduksjoner

Datert: 20.01.1999
Besvart: 27.01.1999 av nærings- og handelsminister Lars Sponheim

Bendiks H. Arnesen (A)

Spørsmål

Bendiks H. Arnesen (A): Det har i den senere tid blitt foretatt en rekke bemanningsreduksjoner i innenriks fergefart. Fra mannskapshold hevdes det at dette fører til redusert sikkerhet for passasjerer og mannskap. Fra ansvarlig kontrollmyndighet hevdes det derimot at sikkerheten ikke svekkes ved slik bemanningsreduksjon, da det samtidig er montert nytt sikkerhetsutstyr.

Anser statsråden sikkerheten som tilfredsstillende ivaretatt eller er sjøfolkenes bekymring berettiget?


Les hele debatten