Spørretimespørsmål fra Torbjørn Andersen (FrP) til finansministeren

Om retningslinjene for fastsettelse av likningsverdien, som kan variere mye for to tilsynelatende like boliger

Datert: 21.01.1999
Besvart: 27.01.1999 av finansminister Gudmund Restad

Torbjørn Andersen (FrP)

Spørsmål

Torbjørn Andersen (FrP): Likningsverdien på to tilsynelatende like boliger kan variere mye. Dette skaper en urettferdighet gjennom beregningen av fordelen av å bo i eget bolighus. Likningskontorenes retningslinjer har vært at likningstakst skal utgjøre mellom 20 og 30 pst. av forventet salgspris av boligen. Likningskontoret er ofte uvillig til å sette ned likningstaksten på bolig- og fritidshus.

Vil statsråden gi en instruks til likningskontorene om å holde likningstaksten innenfor de normer som finnes?


Les hele debatten