Spørretimespørsmål fra Jan Johnsen (H) til justisministeren

Om å vurdere endringer i vegtrafikkloven og straffeloven, da flere kommuner tilbyr seg å avlaste politiet bl.a. ved å overta ansvaret for fartskontroller

Datert: 21.01.1999
Besvart på vegne av: Justisministeren
Besvart: 27.01.1999 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Jan Johnsen (H)

Spørsmål

Jan Johnsen (H): 16. desember 1998 kunne vi lese i avisene at flere kommuner tilbyr seg å avlaste politiet med blant annet å overta ansvaret for fartskontroller. Dette forutsetter lovendringer innenfor vegtrafikkloven og straffeloven.

Vil statsråden vurdere slike lovendringer?


Les hele debatten