Spørretimespørsmål fra Rolf Reikvam (SV) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om strategier i skolen for å fange opp innvandrergutter som har grunnleggende problemer med sin utvikling

Datert: 21.01.1999
Besvart: 27.01.1999 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Rolf Reikvam (SV)

Spørsmål

Rolf Reikvam (SV): Forsker Ragnhild Bjørnebekk ved Politihøgskolen i Oslo sier i forbindelse med nylig fremlagt statistikk fra Oslo politikammer at skolen ikke har klart å utvikle gode strategier for å fange opp innvandrergutter som har grunnleggende problemer med sin utvikling. I Oslo har Gran skole gjort mye vellykket arbeid på dette feltet.

Hva vil statsråden gjøre for å bringe vellykket kunnskap ut til andre å gi flere mulighet til bedre skole og styrket hjelpeapparat?


Les hele debatten