Spørretimespørsmål fra Asmund Kristoffersen (A) til nærings- og handelsministeren

Om å bedre rammebetingelsene for oljerelatert industri, hvor verksteder og servicebedrifter har en betydelig nedgang i ordretilgangen

Datert: 21.01.1999
Besvart: 27.01.1999 av nærings- og handelsminister Lars Sponheim

Asmund Kristoffersen (A)

Spørsmål

Asmund Kristoffersen (A): Det er en betydelig nedgang i ordretilgangen for verksteder og servicebedrifter innenfor oljerelatert industri, både hva angår nykontrahering og vedlikeholdskontrakter. Noe av årsaken knytter seg trolig til utsetting av planlagte utbygginger på norsk sokkel og lave oljepriser, men en vesentlig grunn synes å være dårligere rammebetingelser for norske bedrifter enn i våre konkurrerende land.

Vil statsråden foreslå tiltak som bedrer rammebetingelsene for næringa?


Les hele debatten