Spørretimespørsmål fra Ågot Valle (SV) til barne- og familieministeren

Om nylig framlagt statistikk over vold og ran i Oslo, og mobilisering og skolering av barnevernet i den forbindelsen

Datert: 21.01.1999
Besvart: 27.01.1999 av barne- og familieminister Valgerd Svarstad Haugland

Ågot Valle (SV)

Spørsmål

Ågot Valle (SV): I forbindelse med nylig fremlagt statistikk fra Oslo politikammer over vold og ran i Oslo, er det tydelig at barnevernet må mobiliseres og skoleres i større grad, for å gis mulighet til å gripe fatt i problemene.

Hva vil statsråden gjøre for å få gått gjennom hver enkelt ungdomssak for å skaffe kunnskap og finne ut hva som har sviktet, for så å kunne sette inn effektive tiltak?


Les hele debatten