Spørretimespørsmål fra Steinar Bastesen (TF) til miljøvernministeren

Om følgene for bønder med dyr på utmarksbeite av frittvoksende rovdyrbestander og få fellingstillatelser

Datert: 21.01.1999
Besvart: 27.01.1999 av miljøvernminister Guro Fjellanger

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (TF): Norsk rovdyrforvaltning gjør at rovdyrbestanden vokser fritt, og kun i unntakstilfeller blir det gitt fellingstillatelse. Bønder som har dyr på utmarksbeite har enorme tap som bare delvis blir dekket av staten. Statens dyrehelsetilsyn tar nå til orde for å forby utmarksbeite neste sommer. Det viser at sameksistens mellom sau og rovdyr er umulig, noe våre forfedre tok konsekvensen av.

Hvilke tiltak er tenkt satt i gang for å forhindre at dette fører til avfolkning av distrikts-Norge?


Les hele debatten