Spørretimespørsmål fra Bent Hegna (A) til nærings- og handelsministeren

Om å sikre fortsatt sementproduksjon i Norge og få avklart fremtidige eierforhold i Scancem Chemicals AS, hvor Norcem AS er datterselskap, da Aker RGI ønsker å selge seg ut

Datert: 21.01.1999
Besvart: 27.01.1999 av nærings- og handelsminister Lars Sponheim

Bent Hegna (A)

Spørsmål

Bent Hegna (A): Det har i lengre tid vært usikkerhet knyttet til eierforholdene i selskapet Scancem Chemicals AS. Aker RGI har varslet at de ønsker å selge seg ut av selskapet hvor den norske sementprodusenten Norcem AS er ett av datterselskapene. Norcem AS har sementproduksjon i Brevik og i Kjøpsvik.

Hva vil statsråden gjøre for å få avklart fremtidige eierforhold og sikre at det fortsatt blir opprettholdt sementproduksjon i Norge?


Les hele debatten