Spørretimespørsmål fra Øystein Djupedal (SV) til justisministeren

Om økningen i antall grove voldsforbrytelser og ran utført av gjerningsmenn under 20 år og med utenlandsk bakgrunn, og oppfølging av unge etter førstegangsforbrytelser

Datert: 21.01.1999
Fremsatt av: Karin Andersen (SV)
Besvart på vegne av: Justisministeren
Besvart: 27.01.1999 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Øystein Djupedal (SV)

Spørsmål

Øystein Djupedal (SV): I forbindelse med nylig fremlagt statistikk fra Oslo politikammer er det en kraftig økning i antall ran utført av gjerningsmenn under 20 år, og med utenlandsk bakgrunn. Antall grove voldsforbrytelser økte også i 1998, og antall gjengangsforbrytere er stor.

Hva vil statsråden gjøre for å gripe fatt i og få gjort noe med denne utviklingen, samt å få satt i gang tiltak som følger opp unge etter førstegangsforbrytelser?


Les hele debatten