Spørretimespørsmål fra Anneliese Dørum (A) til barne- og familieministeren

Om at Forsvaret skal sende soldater til barnehager og barneskoler i Trøndelag i forbindelse med "Battle Griffin"

Datert: 20.01.1999
Besvart: 27.01.1999 av barne- og familieminister Valgerd Svarstad Haugland

Anneliese Dørum (A)

Spørsmål

Anneliese Dørum (A): Forsvaret skal sende soldater til barnehager og barneskoler i Trøndelag i forbindelse med Battle Griffin. Det er viktig å gå fram med særskilt aktsomhet overfor barn, og barn reagerer svært ulikt etter alder, bakgrunn og modenhet. Spesielt ønsker vi å skåne barn fra vold, død og krig. Vi stiller store krav til dem som arbeider i skoler og barnehager og til opplegg og undervisning som tilbys barna.

Mener statsråden at det skisserte opplegget fra Forsvaret er egnet og faglig riktig overfor små barn?


Les hele debatten