Spørretimespørsmål fra Per Roar Bredvold (FrP) til miljøvernministeren

Om at den statlige driftsstøtten til biloppsamlingsplasser for opphogging har vært på 175 kroner pr bil i snart 20 år

Datert: 21.01.1999
Besvart: 27.01.1999 av miljøvernminister Guro Fjellanger

Per Roar Bredvold (FrP)

Spørsmål

Per Roar Bredvold (FrP): Den statlige driftsstøtten på 175 kroner pr. bil som biloppsamlingsplasser mottar for opphogging, har stått på stedet hvil i snart 20 år. Samtidig har arbeidet blitt mer omfattende. Dette har skapt misnøye blant bransjens medlemmer.

Hvordan vil statsråden bidra til at dette viktige miljøarbeidet fortsetter?


Les hele debatten