Spørretimespørsmål fra Tor Nymo (Sp) til finansministeren

Om å gi arbeidsgivere fradragsrett for utgifter til institusjonsbehandling av ansatte for rusmiddelmisbruk

Datert: 21.01.1999
Besvart: 27.01.1999 av finansminister Gudmund Restad

Tor Nymo (Sp)

Spørsmål

Tor Nymo (Sp): Både narkotikamisbrukere og tunge alkoholbrukere kan i dag få behandling for sitt misbruk. En del av de som i dag er innlagt på slike institusjoner for behandling, har blitt beordret dit av sine respektive arbeidsgivere med beskjed om at man enten lar seg behandle eller mister jobben. Arbeidsgiver investerer da selv en betydelig sum for at dyktige medarbeidere skal kunne komme ut av sitt misbruk. I dag er ikke slike utgifter fradragsberettiget for arbeidsgiver.

Vil statsråden ta initiativ til å endre på dette?


Les hele debatten