Spørretimespørsmål fra Oddbjørg Ausdal Starrfelt (A) til sosialministeren

Om vedtaket om at einslege forsytarar mistar rett til overgangsstønad og barnetrygd når dei har fast sambuar

Datert: 22.01.1999
Besvart: 27.01.1999 av sosialminister Magnhild Meltveit Kleppa

Oddbjørg Ausdal Starrfelt (A)

Spørsmål

Oddbjørg Ausdal Starrfelt (A): Det er nå vedteke av einslege forsytarar mistar rett til overgangsstønad og ekstra barnetrygd når dei har fast sambuar. Etter lov om sosiale tenestar er det ikkje mogleg å trekkja inn sambuar si inntekt ved utmåling av sosialhjelp.

Kva vurdering har statsråden av dette?


Les hele debatten