Muntlig spørsmål fra Anne Helen Rui (A) til forsvarsministeren

Om den faglige begrunnelsen for å ville vente med å bygge nye motortorpedobåter pga. at sjømålsmissilets utvikling ikke er kommet langt nok

Datert: 20.01.1999
Besvart: 20.01.1999 av forsvarsminister Dag Jostein Fjærvoll

Anne Helen Rui (A)

Spørsmål

Anne Helen Rui (A):


Les hele debatten