Muntlig spørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til fiskeriministeren

Om fiskeriministerens holdning til Schengen-avtalen, og at han har skapt frykt i fiskerinæringen for et redusert antall grensehavner

Datert: 20.01.1999
Besvart: 20.01.1999 av fiskeriminister Peter Angelsen

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H):


Les hele debatten