Muntlig spørsmål fra Karin Andersen (SV) til arbeids- og administrasjonsministeren

Om å stille noe av statens eiendomsmasse midlertidig til disposisjon for bostedsløse i Oslo

Datert: 20.01.1999
Besvart: 20.01.1999 av arbeids- og administrasjonsminister Eldbjørg Løwer

Karin Andersen (SV)

Spørsmål

Karin Andersen (SV):


Les hele debatten