Muntlig spørsmål fra Jan Petter Rasmussen (A) til fiskeriministeren

Om at en båt med både nordsjø- og ringnotkonsesjon for fiske på tobis og øyepål har fått adgang til å fordele konsesjonene på to fartøyer

Datert: 20.01.1999
Besvart: 20.01.1999 av fiskeriminister Peter Angelsen

Jan Petter Rasmussen (A)

Spørsmål

Jan Petter Rasmussen (A):


Les hele debatten