Muntlig spørsmål fra Ingvald Godal (H) til forsvarsministeren

Om tiltak for å auke statusen for den militære verneplikta og teneste i internasjonale operasjonar, då talet på dei som søkjer sivilteneste aukar

Datert: 20.01.1999
Besvart: 20.01.1999 av forsvarsminister Dag Jostein Fjærvoll

Ingvald Godal (H)

Spørsmål

Ingvald Godal (H):


Les hele debatten