Muntlig spørsmål fra Petter Løvik (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om ei undersøking som avdekkjer dårleg leseevne og trivsel blant 9. klasse-elevar

Datert: 20.01.1999
Besvart: 20.01.1999 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Petter Løvik (H)

Spørsmål

Petter Løvik (H):


Les hele debatten