Muntlig spørsmål fra Synnøve Konglevoll (A) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Om når tilbudet om fastrentelån i Statens lånekasse for utdanning kommer

Datert: 20.01.1999
Besvart: 20.01.1999 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun

Synnøve Konglevoll (A)

Spørsmål

Synnøve Konglevoll (A):


Les hele debatten