Muntlig spørsmål fra Carl I. Hagen (FrP) til statsministeren

Om å utvide domstolsutvalgets mandat til også å vurdere systemet for oppnevning av meddommere og jurymedlemmer, bl.a. habilitetsregler, med henvisning til kommunestyrers praksis med å oppnevne fra partilistene

Datert: 03.03.1999
Besvart: 03.03.1999 av statsminister Kjell Magne Bondevik

Carl I. Hagen (FrP)

Spørsmål

Carl I. Hagen (FrP):


Les hele debatten