Muntlig spørsmål fra Kristin Halvorsen (SV) til statsministeren

Om en beredskapsplan i forhold til kommunenes budsjettinnstramminger på skolesektoren, bl.a. for å unngå at lærere og lærerstudenter søker seg bort fra skolen

Datert: 03.03.1999
Besvart: 03.03.1999 av statsminister Kjell Magne Bondevik

Kristin Halvorsen (SV)

Spørsmål

Kristin Halvorsen (SV):


Les hele debatten