Muntlig spørsmål fra Bent Hegna (A) til miljøvernministeren

Om hva kullkraftimporten til Norge betyr for miljøutslippene, særlig av klimagasser

Datert: 03.03.1999
Besvart: 03.03.1999 av miljøvernminister Guro Fjellanger

Bent Hegna (A)

Spørsmål

Bent Hegna (A):


Les hele debatten