Muntlig spørsmål fra Øyvind Korsberg (FrP) til miljøvernministeren

Om Statens forurensningstilsyns utslippstillatelse til Naturkraft, som medfører at gasskraftverkene ikke lar seg realisere, og om å gi en midlertidig CO¨2-utslippstillatelse for å unngå kullkraftimport

Datert: 03.03.1999
Besvart: 03.03.1999 av miljøvernminister Guro Fjellanger

Øyvind Korsberg (FrP)

Spørsmål

Øyvind Korsberg (FrP):


Les hele debatten