Muntlig spørsmål fra Gunhild Elise Øyangen (A) til sosialministeren

Om hvorvidt kommunene skal kunne bruke den øremerkede eldrebevilgningen til andre formål

Datert: 17.03.1999
Besvart: 17.03.1999 av sosialminister Magnhild Meltveit Kleppa

Gunhild Elise Øyangen (A)

Spørsmål

Gunhild Elise Øyangen (A):


Les hele debatten