Muntlig spørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til landbruksministeren

Om en strategi for å redusere grensehandellekkasjen, i lys av de nye WTO-forhandlingene og at matvareprisene i Sverige vil bli redusert med 10-15 pst. pga. EUs landbruksreform

Datert: 17.03.1999
Besvart: 17.03.1999 av landbruksminister Kåre Gjønnes

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP):


Les hele debatten