Muntlig spørsmål fra Bjarne Håkon Hanssen (A) til landbruksministeren

Om import av kjøtt fra MUL-land (mindre utviklede land) og å innføre et auksjonssystem og merking av alt kjøtt for å sikre at importen kommer MUL-landene til gode

Datert: 17.03.1999
Besvart: 17.03.1999 av landbruksminister Kåre Gjønnes

Bjarne Håkon Hanssen (A)

Spørsmål

Bjarne Håkon Hanssen (A):


Les hele debatten