Muntlig spørsmål fra Harald T. Nesvik (FrP) til sosialministeren

Om å ta et initiativ overfor de kommunene som ennå ikke har fått tilskudd til å styrke eldreomsorgen, slik at ikke eldre og pleietrengende rammes av manglende prioriteringsvilje

Datert: 17.03.1999
Besvart: 17.03.1999 av sosialminister Magnhild Meltveit Kleppa

Harald T. Nesvik (FrP)

Spørsmål

Harald T. Nesvik (FrP):


Les hele debatten