Muntlig spørsmål fra Rita Tveiten (A) til fiskeriministeren

Om manglande samsvar mellom fangstkapasitet og ressursgrunnlag i fiskeria, og tiltak for å verna torskestammen i Barentshavet, då fangstar med store innslag av yngel truleg vert ført i land

Datert: 17.03.1999
Besvart: 17.03.1999 av fiskeriminister Peter Angelsen

Rita Tveiten (A)

Spørsmål

Rita Tveiten (A):


Les hele debatten