Muntlig spørsmål fra Kjell Opseth (A) til statsministeren

Om å fremje tiltak i revidert nasjonalbudsjett som lettar situasjonen i verfts- og offshorenæringa, m.a. med bakgrunn i at Kværner vil selje eller avvikle alle skipsverfta sine

Datert: 14.04.1999
Besvart: 14.04.1999 av statsminister Kjell Magne Bondevik

Kjell Opseth (A)

Spørsmål

Kjell Opseth (A):


Les hele debatten