Muntlig spørsmål fra Einar Olav Skogholt (A) til helseministeren

Om at fylkeskommunene mister inntekter midt i budsjettåret når takstene for poliklinisk virksomhet reduseres med 4 pst. fra 1. april, samtidig som det stilles krav om reduserte ventelister

Datert: 21.04.1999
Besvart: 21.04.1999 av helseminister Dagfinn Høybråten

Einar Olav Skogholt (A)

Spørsmål

Einar Olav Skogholt (A):


Les hele debatten