Muntlig spørsmål fra Per Ove Width (FrP) til forsvarsministeren

Om hva som gjøres for å sikre tilstrekkelig tilgang på kontraktspersonell til tjeneste i norske styrker i utlandet

Datert: 21.04.1999
Besvart: 21.04.1999 av forsvarsminister Eldbjørg Løwer

Per Ove Width (FrP)

Spørsmål

Per Ove Width (FrP):


Les hele debatten