Muntlig spørsmål fra Asmund Kristoffersen (A) til helseministeren

Om tiltak for å få en bedre geografisk fordeling av privatpraktiserende legespesialister, da Distrikts-Norge kommer dårlig ut

Datert: 21.04.1999
Besvart: 21.04.1999 av helseminister Dagfinn Høybråten

Asmund Kristoffersen (A)

Spørsmål

Asmund Kristoffersen (A):


Les hele debatten