Muntlig spørsmål fra Steinar Bastesen (TF) til fiskeriministeren

Om å forbedre de usikre modellene Havforskningsinstituttet bruker for bestemmelse av torskebestanden, og om den sterke reduksjonen av småfiskstammen i Barentshavet

Datert: 21.04.1999
Besvart: 21.04.1999 av fiskeriminister Peter Angelsen

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (TF):


Les hele debatten