Muntlig spørsmål fra Per Sandberg (FrP) til barne- og familieministeren

Om at kommuner signaliserer at det ikke er vanlig å gi kommunal støtte til private barnehager, og nå legger planer for å overta dem som ev. går konkurs

Datert: 28.04.1999
Besvart: 28.04.1999 av barne- og familieminister Valgerd Svarstad Haugland

Per Sandberg (FrP)

Spørsmål

Per Sandberg (FrP):


Les hele debatten