Muntlig spørsmål fra Torstein Rudihagen (A) til statsministeren

Om at Nærings- og handelsdepartementet har sendt ut krav og retningslinjer for eit IT-kunnskapssenter på Fornebu som på fleire punkt er i strid med Stortinget sine vedtak i saka

Datert: 28.04.1999
Besvart: 28.04.1999 av statsminister Kjell Magne Bondevik

Torstein Rudihagen (A)

Spørsmål

Torstein Rudihagen (A):


Les hele debatten