Spørretimespørsmål fra Jan Johnsen (H) til sosialministeren

Om alkohollovens kap. 10 "Kommunale kontrollutvalg" og opplæring av utvalgets medlemmer og kontrollører

Datert: 25.05.1999
Besvart: 02.06.1999 av sosialminister Magnhild Meltveit Kleppa

Jan Johnsen (H)

Spørsmål

Jan Johnsen (H): Av alkohollovens kap. 10 "Kommunale kontrollutvalg" fremgår det av § 10-4: "Kommunestyret er ansvarlig for at utvalgets medlemmer og kontrollører får den nødvendige opplæring for å kunne ivareta sine oppgaver."

Vil statsråden sørge for at vi i forbindelse med kap. 12 får inn i forskriften at de kommunale kontrollørene må ha avlagt og bestått "kunnskapsprøven"?


Les hele debatten