Spørretimespørsmål fra Marit Nybakk (A) til barne- og familieministeren

Om å vurdere en nedre aldersgrense for bruk av voksenmodeller i Norge

Datert: 21.05.1999
Besvart: 02.06.1999 av barne- og familieminister Valgerd Svarstad Haugland

Marit Nybakk (A)

Spørsmål

Marit Nybakk (A): Nok en gang har det vært en modellkonkurranse med deltagere ned til 12 år. En av vinnerne var 13 år.

Vil statsråden vurdere nedre aldersgrense for bruk av voksenmodeller i Norge?


Les hele debatten