Spørretimespørsmål fra Ivar Kristiansen (H) til miljøvernministeren

Om å støtte en praktisering av flystøyretningslinjene som er i tråd med Bodø kommunes ønske om en mer fortettet og kompakt byutvikling

Datert: 26.05.1999
Besvart: 02.06.1999 av miljøvernminister Guro Fjellanger

Ivar Kristiansen (H)

Spørsmål

Ivar Kristiansen (H): Miljøverndepartementets skjerpede flystøyretningslinjer for Bodø er i ferd med å legge en klam hånd om byutviklingen, og vil berøre mange tusen innbyggere. Med redusert flystøy, ønsker kommunen en mer fortettet og kompakt utvikling. Departementets retningslinjer vil medføre større avstand mellom bo- og arbeidssted, med økt bilbruk og større press på dyrket jord, blant annet Rønvikjordene, som resultat.

Vil statsråden kunne støtte en praktisering av retningslinjene som er i tråd med Bodø kommunes ønske?


Les hele debatten