Spørretimespørsmål fra Bjørn Hernæs (H) til finansministeren

Om å fjerne forskjellsbehandlingen som ligger i at det er momsfritak for småvilt- og villreinjakt, men ikke elgjakt, på statsgrunn og i bygdealmenninger

Datert: 27.05.1999
Besvart: 02.06.1999 av finansminister Gudmund Restad

Bjørn Hernæs (H)

Spørsmål

Bjørn Hernæs (H): Ifølge Norges ledende jaktmagasin "JEGER hund & våpen" er småvilt- og villreinjakt, men ikke elgjakt, fritatt for merverdiavgift på statsgrunn og i bygdealmenninger. Omsetning av jaktrettigheter er et viktig og økende inntektsgrunnlag i Distrikts-Norge.

Vil statsråden sørge for å fjerne denne meningsløse forskjellsbehandlingen når det gjelder moms mellom elgjakt og annen, sammenlignbar jakt?


Les hele debatten